Edifici Carrer Bruc 89

Construit l'any 1891 l'edifici es composa de sis pisos (planta baixa i cinc pisos). 

Font: Arxiu Municipal de Barcelona

Plànol

Plànol original signat per Domènec Balet