Edifici Gran Via 649

Edifici Gran Via 649

Aquest edifici va ser projectat per Domènec Balet l'any 1878. L'edifici es de cinc pisos (planta baixa i quatre pisos). 

Font: Arxiu Contemporani de Barcelona

Plànols

Plànol façana principal Gran Via

Plànol d'ubicació

Plànol soterrani

Plànol entresol

Plànol 1er pis