Obra

Duran més de 40 anys de professió, Domènec Balet va executar diversos projectes urbanístics, residencials, industrials i de caràcter religiós de rellevada importància que van sorgir en gran part, del seu estudi d'arquitectura que compartia amb el seu fill Arquitecte Josep, ubicat al Passeig de Gràcia 2, 3a planta a Barcelona i destaquen:

Domènec Balet i el Neomudèjar a Barcelona

(Click en el texto o la imagen para ampliar la información)

Casa Pere Llibre Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i el Modernisme a Barcelona

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Torre Vermella Cerdanyola Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i els edificis emblematics de Barcelona

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i el Neogòtic a Barcelona

Casa Josep Potabella Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i l'Arquitectura de L'Eixample de Barcelona

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Gran Via 649 Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Gran Via 651 Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Edifici Bruc 89 Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i el Diseny d'Interiors a Barcelona

Gran Teatre del Liceu Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i els Projectes Industrials a Barcelona

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Les Tres Xemeneies Domènec Balet Nadal

Les Tres Xemeneies del Paral·lel - Societat Espanyola d'Electricitat "La Canadenca"

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

La Unión Metalúrgica Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i l'Urbanisme a Barcelona

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Domènec Balet i els edificis de culte i l'Art Funerari a Barcelona

Església Santa Maria de Montalegre Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Convent Monges Penedides Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Panteó Familia Rusiñol Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Panteó Familia Vilumara Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Panteó Ernest Niquet Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Panteó Bergnes de las Casas Domènec Balet Nadal

(Click a la imatge o text per ampliar la informació)

Altres edificis

Casa Eduardo Roig 

La planta baixa i les quatre plantes pis de la cantonada foren construïts l'any 1875 pel Mestre d'Obres Pere Vila Vergés i l'ampliació va ser de Domènec Balet i Nadal.

Es tracta d'un edifici entre mitgeres i en cantonada, de planta baixa, quatre plantes pis i terrat. Inclou el volum fet posteriorment de planta baixa i planta pis amb terrat, adossat a la finca. 

Font: BCNROC Repositori de coneixement de l'Ajuntament de Barcelona

Ubicació: Carrer de Tragalgar 56, Barcelona

Casa Dr.  Juan Soler Buscallà 1887

Carrer Valencia 304

Reforma d'un edifici - fàbrica per convertir-lo en habitatge per encàrrec de Camil Fabra, Marquès d'Alella 1895. 

Passatge de Valeri Serra 3-5

Carrer Girona 109 (any 1874 - 1875)

Enderrocar uns baixos i construir una casa per Camilo Fabra Marques d'Alella 1892

Carrer Nou de Zurbano 4

Casa Juan Pelegrí Fabregas

Carrer Casp 150 

Edifici Via Laietana 67

Edifici Carrer Vila i Vila 101


Posibles autories de projectes

Casa del Marquès d'Alella - Camil Fabra i Fontanills

Tal com tenim documentat a l'apartat Exposicions de la nostra web, Domènec Balet va presentar a la 1era Exposició General de Belles Arts de Barcelona l'any 1891 el projecte de: menjador a la Vila Fabra d'Alella. Això ens fa pensar, que no només va fer el projecte del menjador, sinó que podria haver fet el projecte de tota la casa. 

Cal tenir en compte que Domènec Balet va fer molts projectes pel marquès i que la relació anava més enllà de lo estrictament professional, podent dir d'amistat (tal com recullen els relats familiars que s'han transmès de generació en generació), a part eren "veïns" en les seves cases d'estiueig (d'Alella i Vallromanes respectivament). To plegat reforçaria aquesta tesi. 

Camil Fabra i Fontanills

Torre de Can Balet

La torre de Can Balet és una casa d'estiueig que es va construir a finals del segle XIX. De moment no hi ha cap mena de documentació que acrediti l'autoria del projecte a Domènec Balet, però tot fa indicar que la casa es va fer quan Domènec Balet va comprar les finques. Al registre de propietat hi ha documentació, però és de mitjan segle XX, perquè a causa de la Guerra Civil es va cremar tot.